1 mei 1639 Plaats: Noordbroek

 Jan Jans Oldenseel unde Geese ehluiden tot Suitbroeck becennende plichtbaer unde schuldich twesen aan Peter Jans unde Ike sijn huisv. woonachtich onder den klockenslach Siddebuiren 1000 dald. Beloveden dese capital wedderumme te betalen op meij 1640 mit noch daerenboven 5 dald vant hundert, makende 50 dald jaerlicke rente, daerna alle jaren onvorjaert. Onderpant in specie een stuck landes tot Suitbroeck gelegen, tot welkers redemtie dese penningen sint imploieert.

Getuigen: de werd. welgel. Gerhardus Everhardi unde Aeldert Sebens.

 

1 mei 1639 Plaats: Noordbroek

Jan Jans Oldenseell unde Gese ehluiden tot Suitbroeck woonachtich bekennende plichtbaer unde schuldich twesen aan Siert Eltiens unde Hille eluiden tot Schiltwolda woonachtich 500 dald. Beloveden dese capital wedderumme te betalen op meij 1640 mit noch daerenboven 5 dald rente vant hundert, makende 25 dald jaerlicke rente, daerna alle jaren onvorjaert.

Getuigen: de werd. welgel. Gerhardus Everhardi unde Sebo Aelders.

 

10 mei 1649 - Jan Janß Oldensiel, te Zuidbroek, en Gese (ehel.) zijn schuldig aan Hemme Cnotte, weduwe van Claes Cnotte, 300 daler à 6%. Getuigen: [Joannes Sisen] en [Jacop Kors]

 

8 februari 1661 - Jan Jans Oldenseel, mede namens zijn vrouw Geese, is schuldig aan Hille Jans [merk], weduwe van Nanno Hindricks, mede Jan Egges] en Hindrick Egges, broers voor zich zelf, met Jan Jans Breeboom, Hindrick Berents Hopman en Gebel Jans, voogden over Eggo Berents en Stine (gew.ehel.) hun ouderloze kinderen, 2000 gld. wegens de aankoop van een stuk land en een huis. Te betalen in twee termijnen. Getuigen: Harmannus Clementis en Luitien Geerts.