Lidmaten Sappemeer

Anno 1641

Den 19 December sijn die Gemeente toegedaen ende hebben die eerstemael communiceert:

 Jan Jansen op ’t Hooge Sant ???

 Diese naevolgende sijn met attestatie van naebenoemde plaetzen angecoomen:

 [folio 336verso]

  Geese Jansen, die huisvrouwe van Jan Jansen

 Is gecoomen van Suitbroeck