Besluit van de stad om naercoop te nemen.

                                                                                              Javis den 21 December 1626

Huis op Suitlarerveen

Op 't voorstel gedaen bij den Bouwmaester Gerwer Pieters is goet gevonden dat door den Raetsheer Isebrants, Harmen Janssen Sticker versocht sall worden om naercoop te nemen van seker lant op Suidlarerveen bij Abraham Elsemius aan Jan van Oldenzeell verkoft

ende 't selve weder aen deze stat te transporteren ofte sae sulx mit raetsaem dat deschue Raetheer met voorsg. Bouwmaester bevordere dat gemelte Harmen Sticker afstant doende, de naercoop bij de stat selvest directe genomen mag worden.