Den 24 April 1729 door Dominee U de Vries van Anlo. gedoopt het soontien van Roelf Oldenziel van Zuidlaarderveen en is Roelf genoemd. Over mits de vader voor lederen daar is overleden en de moeder niemant geautoriseert had om uit haar naam de vraagstukken te beantwoorden 't welk egter volgen sijn odale resoleutie moet geschieden so is dat gemelte

25 November 1749

Tusschen Grietien Jans meerderjarige dogter van Jan Eibes en Henderiekien Harmens op Zuidlaarderveen impetrante ter eene en Roelof Roelofs minderjarige soon van wijlen Roelof Oldenziel Tegenwoordigh woonagtigh in de Wildervank Gerequireerde ter andere zijden,