Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Zuidlaren: Zuitlaer Veen,1672, pagina 5118

Vermelding: Luitjen Oldenziel vol huis

Bedrag: ƒ 04-00-00

 

Deel 1 folio 247

Soort akte: verkoop

Verkopers: Gosen Jans van Oldenziel

Kopers: wed. Lyckele Bonnes op het Hoogezand in Sappemeer

Object: ½ van 5/6 deel van een stuk veen van 45 roeden breed, mandelig met Jan Berents en Jan Sijmens, waarvan de andere helft toebehoort aan