Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Transcriptie akten van de familie Oldenzeel/Oldenziel vanaf 1600 tot 1750 woonachtig in Zuidlaarderveen, de oudste Oldenzeel/Oldenziel tot nu toe bekent is Johan van Oldenziell en verschijnt in de Stadsrekeningen van Groningen dan is hij pachter van grond die de Stad in 1617 van de provincie Stad en Lande had gekocht, voormalig kloosterbezit, gelegen “tho Wolde ende in Drenthe”. Er staat in die Stadsrekening: “Johan van Oldenziell gebrucket het veen, hefft seven mudde boulant ende veer matt hoylandes, nyes inghehuret, sal samtlich geven seven schuiten torf”.

Sample image

Jan Jansen Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Jan Jansen Oldenzeel en zijn vrouw jantien.

Sample image

Jan Jans Oldenzeel

Transcriptie akten van aan en verkoop, testamenten, rechtzaken en notities van Jan Jans Oldenzeel zoon van Jan van Oldenzeel en zijn vrouwen Geese Jansen en Anje Tiackes.

Sample image

Gosen Jans Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Gosen Jans Oldenzeel zoon van Jan van Oldenzeel en zijn vrouw Gebbe Lippens..

Sample image

Jan Gosens Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Jan Gosens Oldenzeel zoon van GosenJans Oldenzeel en zijn vrouw Jantien Jansen.

Sample image

Roelof Jans Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Roelof Jans Oldenzeel zoon van Jan Gosens Oldenzeel en zijn vrouw Hendrikjen Geerts Jobinge.

Sample image

Roelof Roelofs Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Roelof Roelofs Oldenzeel zoon van Roelof Jans Oldenzeel en zijn vrouw Cornelisje Remmerts.