Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Transcriptie akten van de familie Oldenzeel/Oldenziel vanaf 1600 tot 1750 woonachtig in Zuidlaarderveen, de oudste Oldenzeel/Oldenziel tot nu toe bekent is Johan van Oldenziell en verschijnt in de Stadsrekeningen van Groningen dan is hij pachter van grond die de Stad in 1617 van de provincie Stad en Lande had gekocht, voormalig kloosterbezit, gelegen “tho Wolde ende in Drenthe”. Er staat in die Stadsrekening: “Johan van Oldenziell gebrucket het veen, hefft seven mudde boulant ende veer matt hoylandes, nyes inghehuret, sal samtlich geven seven schuiten torf”.

Sample image

Luichien Jans Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Luichien Jans Oldenzeel zoon van Jan van Oldenzeel en zijn vrouw Beerte Jans..

Sample image

Jan Luichiens Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Jan Luichiens Oldenzeel zoon van Luichiens Jans Oldenzeel en zijn vrouw Geertien Harms..

Sample image

Roelofjen Jans Oldenzeel

Transcriptie akten van Geertien Harms weduwe van Jan Luichiens Oldenzeel, Roelofjen Jans Oldenzeel dochter van Jan Luichiens Oldenzeel en haar man Lambert Geerts Jobinge, Geert Lamberts en Lambert Jans Jobing..

Sample image

Geert Roelofs Oldenzeel

Transcriptie akten en notities van Geert Roelofs Oldenzeel zoon van Roelof Jans Oldenzeel en zijn vrouw Frerikje Meursinge.

Sample image

Jan Jans Oldenziel

Transcriptie akten en notities van Jan Jans Oldenziel zoon van Jan Gosens Oldenzeel en zijn vrouw Kunnejen Alberts.

Sample image

Diverse akten

Transcriptie akten van Barelt Jan en Hendrikjen Geerts Jobinge weduwe van Roelof Jans Oldenzeel, Hindrik Barelts en Geert Jans Bening.